Data publicării: 23-10-2023

CONVOCATORUL

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FRIAL S.A.
din data de 23.11.2023. ora 12:00

Consiliul de Administrație al Societății FRIAL S.A. („Societatea”), în temeiul Deciziei nr. 1/20.10.2023 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 23.11.2023, ora 12:00, la sediul social al FRIAL SA din Municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 53, județul Constanța, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor Frial SA, de la 2,50 lei la 400 lei pentru fiecare acțiune (operațiune denumită „Consolidare”), fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social al Societății.

2. Aprobarea Procedurii privind derularea operațiunilor de consolidare a valorii nominale a acțiunilor Societăţii FRIAL S.A., a termenelor și condițiilor de exercitare a opțiunilor și de implementare a Consolidării, în forma propusă de Consiliul de Administrație, anexă la Hotărâre.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a duce la îndeplinire Hotărârea de majorare a valorii nominale, cu respectarea și prin aplicarea Procedurii privind derularea operațiunilor de consolidare a valorii nominale a acțiunilor Societăţii FRIAL S.A., aprobate prin hotărâre.

4. Împuternicirea domnului Fouad Khayat, Președintele Consiliului de Administrație și domnului El Khoury Habib, membru al Consiliului de Administrație, fiecare separat, cu puteri depline și autoritate, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, precum şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârii adoptate, având posibilitatea submandatării de terţe persoane, inclusiv avocați.

Data de referință pentru determinarea acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare este data de 10.11.2023.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va considera convocată pentru a doua întrunire, la data de 24.11.2023, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Materialul informativ și documentele anexate acestuia se pot consulta la sediul social sau pot fi solicitate în format electronic, începând cu data publicării Convocatorului, zilnic între orele 10:00 – 14:00, persoană de contact fiind dna Ema Iorga, e-mail office@frial.ro.

Acționarii pot cere informații suplimentare, prin scrisoare recomandată sau mesaje e-mail, expediate către persoana de contact.

Conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, pot propune puncte noi pentru ordinea de zi, prin scrisoare recomandată sau prin mesaje e-mail expediate către persoana de contact, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocării.

Consiliul de Administrație al Frial SA,

prin Președintele Consiliului de Administrație,

dl Khayat Fouad

Folosim cookie-uri pentru analiza traficului pe pagini și păstrarea setărilor pe site (ex: Limba selectată sau setări legate de GDPR).

Privacy Settings saved!
Cookies


  • _ga
  • _gid
  • _gat
  • AMP_TOKEN

Refuz toate
accept toate

Account details will be confirmed via email.